Usvojen Zakon o socijalnom preduzetništvu

Narodna skupština Republike Srbije 4.2.2022. usvojila je Zakon o socijalnom preduzetništvu, kojim se prvi put na sveobuhvatan način uređuje oblast socijalnog preduzetništva i podstiče njegov dalji razvoj.

Cilj ovog zakona je stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva, razvijanje svesti o značaju socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva, kao i zadovoljenje identifikovanih društvenih potreba.

Uvođenjem socijalnog preduzetništva u pravni sistem, doprineće se aktivaciji društveno osetljivih grupa, njihovoj integraciji u društvo, ali i njihovo ekonomsko osnaživanje.

Primena ovog zakona imaće pozitivne efekte na društveno osetljive grupe, na njihovo osnaživanje, na povećanje zaposlenosti i jačanje njihovog društvenog uključivanja u sve tokove zajednice.

Kao razlog za donošenje ovog zakona navodi se da ovaj zakon treba da omogući donosiocima javnih politika na republičkom i lokalnom nivou, ali i donatorima u oblasti socijalne ekonomije, da jednostavno identifikuju privredne i neprivredne subjekte koji posluju po načelima koja su karakteristična za socijalnu ekonomiju, a u specifičnim oblastima u kojima dodeljuju podsticaje. Dakle, ovaj zakon socijalno preduzetništvo ne limitira u oblastima trenutnog fokusa javnih politika, već socijalno preduzetništvo definiše u najširem obimu, prepuštajući dokumentima javnih politika, koji će se u budućnosti donositi na republičkom i lokalnom nivou, kao i internim politkama i fokusima potencijalnih donatora da sami odluče u kojim specifičnim oblastima i u kom obimu će u budućnosti podsticati socijalno preduzetništvo.

Odluka da se socijalno preduzetništvo zakonski uredi na ovakav način doneta je na osnovu analize koja je je pokazala da zakonom ovu oblast ne treba limitirati isključivo na radnu integraciju društveno osetljivih grupa, niti njim treba utvrđivati konkretne podsticaje za subjekte socijalnog preduzetništva, već da treba urediti pravni okvir za razvoj socijalne ekonomije, kao pojave od opšteg društvenog interesa.

U smislu navedenog je propisano da se socijalno preduzetništvo naročito ostvaruje kroz:

1) proizvodnju dobara i pružanje usluga (socijalnih, obrazovnih, zdravstvenih i dr.), u skladu sa ovim zakonom;

2) radnu integraciju, u skladu sa ovim zakonom;

3) poslovanje koje doprinosi održivom razvoju devastiranih područja i lokalnih zajednica;

4) poslovanje kojim se rešavaju problemi u drugim oblastima od opšteg interesa.

Izvori: Sajt Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs), Izvod iz obrazloženja preuzet sa sajta Narodne skupštine Republike Srbije (www.parlament.gov.rs), https://www.pravniportal.com/

Foto: Pixabay.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.