Besplatna ONLINE obuka “Kako postati socijalni preduzetnik”

Udruženje Biznisnova – Centar za proaktivno poslovanje iz Novog Sada u partnerstvu sa Udruženjem Remiks iz Novog Sada od 26. januara do 3. februara 2023. godine od 18 do 20 časova putem ZOOM platforme organizuje treći ciklus obuke u oblasti socijalnog preduzetništva pod nazivom „Kako postati socijalni preduzetnik“.

Cilj obuke je informisanje polaznika i polaznica o osnovama socijalnog preduzetništva, kao i sticanje korisnih znanja i veština u ovoj vrsti preduzetničkih poduhvata.

Obuka je namenjena mladima uzrasta od 18 do 30 godina koji pripadaju osetljivim kategorijama stanovništva (nezaposleni/-e, mladi Romi/-kinje, mladi sa invaliditetom, mladi bez roditeljskog staranja, LGBTI, mladi iz ruralnih naselja…) na teritoriji Grada Novog Sada. Takođe, ohrabruju se i ostale kategorije mladih koje ova tema posebna zanima da se prijave.

Obuka se sastoji od 6 modula i biće sprovedena tokom sedam radnih dana. Ovo su moduli obuke o socijalnom preduzetništvu:

1) Uvod u socijalno preduzetništvo – pojam, zakonodavni okvir, ekonomski i društveni aspekti socijalnog preduzetništva, dobre prakse;

2) Kako osnovati socijalno preduzeće, izvori finansiranja i institucionalna podrška;

3) Finansijska pismenost;

4) Praktične radionice – strateško planiranje i izrada poslovnog plana;

5) Marketing i prodaja;

6) Neophodne veštine za upravljanje socijalnim preduzećem – veštine komuniciranja i pregovaranja, upravljanje vremenom i stresom, timski rad i liderske veštine, javni nastup.

Obuke su besplatne, a zainteresovani/-e za edukaciju o socijalnom preduzetništvu treba da se prijave putem online formulara najkasnije do 24. januara 2023. godine.

Svim prijavljenim učesnicima/-ama biće poslati linkovi za obuke putem maila.

Zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Nakon završene obuke o socijalnom preduzetništvu, polaznici/-e će proceniti da li su zainteresovani/-e da učestvuju u intenzivnom kursu TriP koji na inovativan način simulira rad socijalnog preduzeća.

Obuke se realizuju u okviru projekta “Jaki mladi preduzetnici”, inicijative koja je deo „Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)“ koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.