Učešće na obuci o ljudskim i manjinskim pravima u Novom Sadu

Stalna konferencija gradova i opština u okviru programa „PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija kroz IPA 2016 organizovala je 4. i 5. jula obuku o ljudskim i manjinskim pravima, integrisanom pristupu, aktivnom uključivanju, antidiskriminaciji i prevenciji nasilja u porodici u Novom Sadu.

Na obuci su se okupili predstavnici lokalnih samouprava, institucija i organizacija civilnog društva i tokom dva dana kroz diskusije razmenili svoje iskustvo i razvili ideje za saradnju.

Cilj obuke je bio doprinos ostvarivanju uspešnog sprovođenja mera zaštite ljudskih i manjinskih prava, kao i podizanje svesti kroz razmenu informacija, znanja, naučenih lekcija i primera dobre prakse o politikama i merama inkluzije Roma na lokalnom nivou.

Predavači:  Aleksandra Petrović (UN Tim za ljudska prava), Milan Antonijević (Komitet pravnika za ljudska prava), Dragan Gračanin (Asocijacija koordinatora za romska pitanja), Bogdan Banjac (Kancelarija poverenika za zaštitu ravnopravnosti), Dušan Jovanović (Stalna konferencija gradova i opština).

Foto: Stalna konferencija gradova i opština

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.