Održan sastanak sa Pokrajinskim ombudsmanom

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je 25. juna 2018. u Novom Sadu održao sastanak sa predstavnicima omladinskih organizacija sa teritorije Grada Novog Sada i okoline. Sastanak je održan sa ciljem da se Pokrajinski ombudsman upozna sa radom omladinskih organizacija, sa problemima sa kojima se mladi suočavaju, a mladi su imali priliku da se upoznaju sa ulogom i ovlašćenjima institucije Ombudsmana, nakon čega su usledili i predlozi mogućih saradnji.

Ovaj sastanak je bio prvi u nizu sastanaka koji će Pokrajinski zaštitnik građana ogranizovati u AP Vojvodini. Sledeći sastanci se planiraju u septembru u Somboru, Vršcu i Kikindi. Nakon uspostavljanja saradnje institucije Ombudsmana i mladih, planira se sprovođenje istraživanja o pitanjima koja su od značaja za unapređenje položaja mladih na teritoriji AP Vojvodine. Istraživanje bi se sprovelo uz pomoć omladinskih organizacija, a na osnovu dobijenih rezultata dobile bi se važne informacije o potrebama mladih, na osnovu čega bi se mogle kreirati smernice za dalji rad i aktivnosti na lokalnom nivou.

Nakon ovih aktivnosti u 2018. godini, naredne 2019. godine u kojoj Grad Novi Sad nosi titulu Omladinske prestonice Evrope, planira se jednodnevna konferencija koja bi bila posvećena rezultatima rada Ombudsmana i mladih.

Sastanku su, pored prof. dr Zorana Pavlovića, pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, zamenika za prava deteta Milana Dakića i saradnika, prisustvovali predstavnici sledećih omladinskih organizacija: Udruženje Remiks,  Udruženje Prevent, NAPOR, CZOR, Centar za regenerativnu održivost gradova – CeROG, Kancelarija za mlade Opštine Bečej, Incijativa romskih studentkinja, Novosadski omladinski forum, Kancelarija za mlade Grada Novog Sada, Best Novi Sad, Udruženje mladih novosadskih intelektualaca i Pokret gorana Vojvodine.

Izvor: http://www.ombudsmanapv.org

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.