Predstavljanje rezultata analize budžeta Ministarstva zdravlja Republike Srbije 1. oktobra u Beogradu

U Beogradu će 1. oktobra u EU info centru (Kralja Milana 7) biti održana konferencija za javnost sa početkom u 13.00 na kojoj će biti predstavljeni rezultati analize budžeta Ministarstva zdravlja Republike Srbije i analize javnih poziva Ministarstva zdravlja Republike Srbije u okviru projekta “Budžetsko zagovaranje i nadzor u zemljama jugoistočne Evrope” koji je sprovodila Mreža za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi (DPNSEE), a u Srbiji koordiniralo Udruženje Prevent iz Novog Sada. Projekat su podržali Fondacija za otvoreno društvo iz Njujorka (Open Society Foundations) i Evroazijska mreža za smanjenje štete (Eurasian Harm Reduction Association). Udruženje Remiks učestvovalo je na projektu kao partnerska organizacija koja se bavila promocijom rezultata projekta tokom 2018. i 2019. godine.

O istraživanju

Istraživanja su bila meta-analitičkog karaktera, sprovedena na podacima i informacijama dobijenim na osnovu javno dostupnih dokumenata objavljenih od strane državnih organa: Ministarstva zdravlja, Ministarstva finansija, Skupštine Republike Srbije, Uprave carina i Agencije za privredne registre.

Ove analize imaju za cilj da se utvrdi na koji način i u kojim iznosima se troše namenska sredstva koje Ministarstvo zdravlja Republike Srbije dodeljuje u okviru programa Preventivne zdravstvene zaštite, da se istraži održivost konkursa i transparentnost dodeljenih sredstava, kao i struktura korisnika sredstava, a sve u cilju unapređenja javnih konkursa i  usmeravanju sredstava ka održivim projektima, kroz transparente javne konkurse. Analize bi trebalo da doprinese boljem planiranju javnih konkursa, analizi tekućih i prethodnih konkursa, planiranju budžeta i budžetskom zagovaranju u oblasti zdravlja, a posebno za programe prevencije i smanjenja štete od zloupotreba opojnih droga za koje je broj podržanih projekata skoro nevidljiv i zanemarljiv. Nagašavamo da je cilj istraživanja bio  sagledavanje stanja i trendova finansiranja programa radi nalaženja mogućnosti i rešenja obezbeđivanja i osiguravanje sredstava za njihovu održivost.

Iz analiza se jasno vidi kontinuirani pad izdvajanja sredstava za preventivnu zdravstvenu zaštitu, bez obzira da li je ukupan budžet Ministarstva povećan ili umanjen i da li budžet Ministarstva zdravlja zauzima veći ili manji procenat u republičkom budžetu za datu godinu. Najznačajniji nalaz jeste stalno prisutna razlika u planiranom i izvršenom budžetu – kontinuirano se smanjuju dodeljena/utrošena sredstva u odnosu na planirana.

Analize su pokazala i sledeće trendove:

  • budžetom Republike Srbije od 2017. do 2019. godine planiran je veći iznos sredstava za projekte udruženja građana, dok su na konkursima dodeljivani projekti u ukupno manjim iznosima,
  • procenat sredstva koji se odavaja za udruženja građana opada u oblastima: zdravlje, omladina, obrazovanje i  socijalna zaštita,
  • Ministarstvo zdravlja, nakon Ministarstva prosvete, odvaja najmanja sredstva za nevladine organizacije,
  • sredstva koja se izdvajaju za rad udruženja iz budžeta Ministarstva zdravlja ne prelaze 1% ukupnog budžeta Ministarstva.

Neke organizacije dobitnice sredstava registrovane su u Agenciji za privredne registre neposredno pred raspisivanje poziva, a neke čak i nakon odluke o dodeli sredstava, i od tada imaju tako reći stalnu podršku iz više budžetskih stavki

Podržane organizacije su uglavnom iz Beograda

Od 17 organizacija koje u posmatranom trogodišnjem period dobijaju najveći broj sredstava, njih čak 15 nema nikakvu aktivnost na interenetu: nemaju sopstvenu internet stranicu, ne koriste društvene mreže, niti imaju bilo kakvu objavu o realizovanom projektu.

DPNSEE i Udruženje Prevent su pripremili prezentaciju ovih analiza u nameri da ih predstave širem auditorijumu – novinarima, kolegama, partnerima i nadležnim institucijama.

Foto: Pixabay.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.